Sinnemestring Brøsetmodellen er en kognitivt basert gruppebehandling for menn og kvinner med sinne- og voldsproblemer. Modellen er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og til sammen 400 terapeuter er utdannet sinnemestringsterapeuter på landsbasis.

Godkjente behandlingsplasser