Sinnemestring Brøsetmodellen er en kognitivt basert gruppebehandling for menn og kvinner med sinne- og voldsproblemer. Modellen er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og til sammen 450 terapeuter er utdannet sinnemestringsterapeuter på landsbasis. Målet er at offentlige tjenestesteder har egen kompetanse på vold i nære relasjoner og kan gi selvstendige tilbud.

Godkjente behandlingsplasser