Utdanning

Tverrfaglig utdanning for tjenestesteder som ønsker kompetanse på behandling av voldsutøver i nære relasjoner. Se under "AKTUELT" > Film om utdanningen;   http://kunde.valero.no/sinnemestring/ 

Vår modell benytter seg av kognitiv gruppeterapi som er en anerkjent behandlingsform. Se under dokumenter " Ny utdanning 2017 - 2021", for nærmere innhold og krav til deltakelse.

På oppdrag fra Sosial - og helsedirektoratet har "Sinnemestring - Brøsetmodellen" siden 2003 nasjonalt utdannet ca. 400 fagpersoner, som igjen har opprettet behandlingstilbud til voldsutøvere i sine hjemkommuner. Ved Brøset er modellen etablert som et fast poliklinisk tilbud for menn og kvinner. Vår tverrfaglige utdanning av behandlere videreføres i henhold til Regjeringens handlingsplan "Vendepunkt" og " et liv uten vold" 2014 - 2017, og opptrappingsplan 2017 - 2021.

I tillegg til undervisning og veiledning i "Sinnemestring - Brøsetmodellen" gis det innføringsseminar i kognitiv terapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi ( NFKT). Se nærmere informasjon; http://www.kognitiv.no/utdanning/vare-videreutdanninger/kognitiv-terapi-for-helsepersonell-med-helse-og-sosialfaglig-bachelorutdanning/

Godkjente behandlingsplasser