St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri samarbeider med Helsedirektoratet og RVTS for å implementere Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) nasjonalt.
SBM er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan « Et liv uten vold 2014 – 2017» og mange offentlige tjenester har opprettet behandlingstilbud til voldsutøvende menn, kvinner og ungdom.

Sinnemestring Brøsetmodellen er en kognitivt basert gruppebehandling for menn og kvinner med sinne- og voldsproblemer. Til sammen 450 terapeuter er til nå utdannet sinnemestringsterapeuter på landsbasis. Målet er at offentlige tjenestesteder har egen kompetanse på vold i nære relasjoner og kan gi selvstendige tilbud.


Fagkonferanse om
vold i nære relasjoner


PROGRAMPÅMELDING

Brøset Sinnemestring  feirer 20 års jubileum med en fagkonferanse på 

Scandic Hell Hotell 5. og 6. desember 2018

SBM startet som et prosjekt i 1998 ved Brøset Sykehus som et tilbud til
voldsutøvere i nære relasjoner og basert på kognitiv terapi. 

Hovedfokus på fagkonferansen er erfaring og effekt av 
behandling av sinne og vold i nære relasjoner.
Hva sier forskningen, og hvordan forebygge? 
Konferansen tar også opp andre tema som æresrelatert vold,
stalking, barn/ungdom som krenker barn
og tiltak for ulike målgrupper. 

Konferansens forelesere har bred erfaring fra voldsfeltet i
familievernkontor, NKVTS / RVTS,  psykiatri, barnevernet,
kriminalomsorgen og kommunale tiltak.


Pris kr 2.200 "Early Bird"-avgift
Kr 2800 fra og med 1. september 
Hotell for en natt fra kr 1169.
2 dagers konferanse med gratis festmiddag m.m. 

Sett av datoen 5. og 6. desember 2018 til 

jubileum og fagkonferanse  ved Scandic Hell Hotell, Værnes


PROGRAM
  -  PÅMELDING


Velkommen!


Godkjente behandlingsplasser