St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri samarbeider med Helsedirektoratet og RVTS for å implementere Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) nasjonalt.
SBM er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan « Et liv uten vold 2014 – 2017» og mange offentlige tjenester har opprettet behandlingstilbud til voldsutøvende menn, kvinner og ungdom.

Sinnemestring Brøsetmodellen er en kognitivt basert gruppebehandling for menn og kvinner med sinne- og voldsproblemer. Til sammen 450 terapeuter er til nå utdannet sinnemestringsterapeuter på landsbasis. Målet er at offentlige tjenestesteder har egen kompetanse på vold i nære relasjoner og kan gi selvstendige tilbud.


Fagkonferanse om
vold i nære relasjoner


PROGRAM (oppdatert 03.12.18) - PÅMELDING

Brøset Sinnemestring feirer 20 års jubileum med en fagkonferanse på

Scandic Hell Hotell 5. og 6. desember 2018

SBM startet som et prosjekt i 1998 ved Brøset Sykehus som et tilbud til
voldsutøvere i nære relasjoner og basert på kognitiv terapi.

Hovedfokus på fagkonferansen er erfaring og effekt av
behandling av sinne og vold i nære relasjoner.
Hva sier forskningen, og hvordan forebygge?
Konferansen tar også opp andre tema som æresrelatert vold,
stalking, barn/ungdom som krenker barn
og tiltak for ulike målgrupper.

Konferansens forelesere har bred erfaring fra voldsfeltet i
familievernkontor, NKVTS / RVTS, psykiatri, barnevernet,
kriminalomsorgen og kommunale tiltak.

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer.

For psykologer/psykologspesialister er konferansen godkjent som 6 timer frie spesialistkurs/vedlikeholdskurs.Pris kr 2.200 "Early Bird"-avgift
Kr 2.800 fra og med 15. september
Hotell for en natt fra kr 1.169
2 dagers konferanse med gratis festmiddag m.m.

Sett av datoen 5. og 6. desember 2018 til

jubileum og fagkonferanse ved Scandic Hell Hotell, Værnes


PROGRAM (oppdatert 03.12.18) - PÅMELDING


Har du spørsmål kontakt bodil.stenklov@stolav.no

Velkommen!


Forelesningsnotater - Onsdag 5. desember:

1. Stig_Åpning_Historie.pdf

2. Vatnar - Partnerdrap.pdf

3. Logan - Woman predator.pdf

4. Palmstierna - Aktuell evidens.pdf

5. Stig og Anne - SM Nybegynnere.pdf

6. Ystgård - Rus og vold.pdf

7. Finnmarkskollektivet.pdf

8. Sandvik og Lundgren - Barn som krenker barn.pdf

9. Røed - Familievernkontor og Brøsetmodellen.pdf

10. NKVTS - Din utvei.pdf

Forelesningsnotater - Torsdag 6. desember:

1. Leite og Salamonsen - RVTS Implementering.pdf

2. Bakken - Implementering Birkenes.pdf

3. Nygård og Kristiansen - Gruppetilbud Kristiansand.pdf

4. Hobbesland - Høyrisikoprosjektet.pdf

5. Slotvik og Vilvang - Friomsorgen.pdf

6. Littsint.no

7. Askeland - Hva har menn som utøver vold behov for (ikke tilgjengelig)

8. Leksås - Polisiære implikasjoner med æresrelatert vold (ikke tilgjengelig)

10. Ellingsen og Leivann - SM i Halden fengsel (ikke tilgjengelig)

11. Øverland - StalkingGodkjente behandlingsplasser