Behandling

Sinnemestring Brøsetmodellen er endel av regjeringens handlingsplaner fra 2008 som ønsker å fokusere på hjelp til kvinner og menn som har sinne og voldsproblematikk i sine nære relasjoner.

Helsedirektoratet har i samarbeide med St. Olavs Hospital, Brøset Kompetansesenter og de regionale RVTS vært ansvarlige for å innføre modellen nasjonalt.

Terapien består først av 3 individuelle timer, som både er en kartlegging av problemet, og en innføring i behandlingsmodellen for deg som ønsker å delta.

Deretter gies det 30 timer i gruppeterapi, med læring av mestringsstrategier og kognitiv terapi. Evaluering viser at de aller fleste synes at gruppeterapi er nyttig da en også kjenner igjen problematikken og lærer av andres erfaringer.

Godkjente behandlingsplasser