Behandlingsplasser i Østfold

Bistand til sinnemestring - Østfold/Akershus/Oslo

Kontaktperson

Olav Strand
92202121
olav@strand.gs

Hobøl Asylmottak m/tilrettelagt avdeling

Kontaktpersoner

Olav Strand
69 92 42 22
olav@strand.gs

Snoor Dara
94423437

Terapeuter med lang erfaring fra arbeid med enkeltindivider og familier med norsk og annen kulturell bakgrunn, er tilgjengelige for individuell terapi og/eller terapi i grupper, dag/kveld i Østlandsområdet

Godkjente behandlingsplasser