Fagkonferanse med fokus på behandling og effekt på sinne og vold i nære relasjoner Scandic Hell Hotell 5. og 6. desember 2018

Skrevet 18/7 - 2018

Hovedfokus på fagkonferansen er behandling av sinne og vold i nære relasjoner, hva sier forskningen, og hvordan forebygge? Konferansen tar også opp andre tema som æresrelatert vold, stalking, barn/ungdom som krenker barn og tiltak for ulike målgrupper. ( se vedlagt Pdf)

Konferansens forelesere har bred erfaring fra voldsfeltet i familievernkontor, NKVTS / RVTS, psykiatri, barnevernet, kriminalomsorgen og kommunale tiltak.


Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer.

For psykologer/psykologspesialister er konferansen godkjent som 6 timer frie spesialistkurs/vedlikeholdskurs.


Meld deg på før 15. september. Da er "Early Bird" pris 2.200 kr.
(Obs! med gratis festmiddag på kvelden 5. desember som markerer sinnemestringens 20 års jubileum!)

Påmeldingslenke: www.sinnemestring.no

Konferansen er åpen for alle.

Last ned