Fagkonferanse med fokus på behandling og effekt på sinne og vold i nære relasjoner Scandic Hell Hotell 5. og 6. desember 2018

Skrevet 18/7 - 2018

Hovedfokus på fagkonferansen er behandling av sinne og vold i nære relasjoner, hva sier forskningen, og hvordan forebygge? Konferansen tar også opp andre tema som æresrelatert vold, stalking, barn/ungdom som krenker barn og tiltak for ulike målgrupper. ( se vedlagt Pdf)

Konferansens forelesere har bred erfaring fra voldsfeltet i familievernkontor, NKVTS / RVTS, psykiatri, barnevernet, kriminalomsorgen og kommunale tiltak.

Meld deg på før 1. september da er « Early Bird pris 2.200 kr «(Obs ; med gratis festmiddag på kvelden 5 desember som markerer sinnemestringens 20 års jubileum!)

Påmeldingslenke: www.sinnemestring.no

Konferansen er åpen for alle.

Last ned