Utdanning Sinnemestring Brøset Modellen.

Søknad om opptak sendes; stig.jarwson@stolav.no

Tverrfaglig utdanning for tjenestesteder som ønsker kompetanse på behandling av voldsutøver i nære relasjoner.

Det er et krav at deltagere arbeider klinisk med målgruppen og at det gies tilbud om Sinnemestring Brøset modellen enten i grupper eller individuelt.


Vår modell benytter seg av kognitiv gruppeterapi som er en anerkjent behandlingsform. Se under dokumenter " Ny utdanning 2017 - 2021", for nærmere innhold og krav til deltakelse.

På oppdrag fra Sosial - og helsedirektoratet har "Sinnemestring - Brøsetmodellen" siden 2003 nasjonalt utdannet ca. 400 fagpersoner, som igjen har opprettet behandlingstilbud til voldsutøvere i sine hjemkommuner. Ved Brøset er modellen etablert som et fast poliklinisk tilbud for menn og kvinner. Vår tverrfaglige utdanning av behandlere videreføres i henhold til Regjeringens handlingsplan "Vendepunkt" og " et liv uten vold" 2014 - 2017, og opptrappingsplan 2017 - 2021.

I tillegg til undervisning og veiledning i "Sinnemestring - Brøsetmodellen" gis det innføringsseminar i kognitiv terapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi ( NFKT). Se nærmere informasjon; http://www.kognitiv.no/utdanni...

Godkjente behandlingsplasser